Slovo života Banská Štiavnica - cirkev plná života

Stiahnite si zdarma časopis Víťazný život

Novinky

Zhromaždenie s Tomášom Šimkom
V nedeľu 1. decembra 2019 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Tomáš Šimko z Bratislavy.

Zhromaždenie s Rasťom Majerom
V nedeľu 3. novembra 2019 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Rasťo Majer z ONN Banská Bystrica.

Turné s Perom Cedergårdhom
V pondelok 19. augusta 2019 o 17:00 sa uskutočnilo evanjelizačné turné s Perom Cedergårdhom zo Švédska.

Zhromaždenie s Ivanom Kramárekom
V nedeľu 11. augusta 2019 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Ivan Kramárek z Bratislavy.

Kto sme?

Sme kresťania, ktorí sa usilujú nasledovať Ježiša Krista. Veríme, že Boh nemlčí, ale zjavil sa nám vo svojom Slove, v Biblii, a cez toto Slovo k ľuďom stále prehovára.

Radíme sa medzi cirkvi letnično-charizmatického typu, teda veríme, že Boh ponúka naplnenie Svätým Duchom každému veriacemu a že aj v dnešnej dobe pôsobia nadprirodzené dary Ducha Svätého (charizmy) opísané v Novej zmluve. Neviažeme sa na žiadnu konkrétnu cirkevnú tradíciu, hoci svojím dôrazom na záväznosť Biblie celkom iste patríme do protestantského spektra. Naším cieľom však nie je proti niečomu protestovať, ale šíriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za hriechy každého človeka.

Všetkých kresťanov, ktorí veria v Ježiša Krista a v Božie Slovo, považujeme za svojich bratov a sestry.

Trochu histórie...

Slovo života vzniklo v roku 1983 vo švédskej Uppsale, jeho zakladateľom je pastor Ulf Ekman (1950). Na Slovensku naše hnutie pôsobí od roku 1989 a jeho centrum je v Bratislave, kde je pastorom Peter Čuřík.


Ulf Ekman,
zakladateľ Slova života
vo švédskej UppsalePeter Čuřík,
pastor Slova života
v Bratislave

Naše spoločenstvo v Banskej Štiavnici pôsobí od r. 1990 a pôvodne nebolo súčasťou siete Slovo života. Jeho zakladateľmi a dlhoročnými pastormi boli manželia Ladislav a Eva Píšovi, ktorí tu vykonali veľkú prácu. Po dlhšom vývoji, úspechoch i neúspechoch sme začiatkom roka 2006 nadviazali kontakt so Slovom života v Bratislave a po určitej dobe sme sa v roku 2007 k tejto sieti pridali. Napojenie nie je organizačné, je založené na vzťahu dôvery a rešpektu.

Viac informácií, ako aj zamyslenia a kázne, ktoré si môžete vypočuť, nájdete na webovej stránke www.slovozivota.sk.

Stiahnite si informačný leták