Slovo života Banská Štiavnica - cirkev plná života

Stiahnite si zdarma časopis Víťazný život

Novinky

Zhromaždenie s pastorom Martinom Hunčárom
V nedeľu 20. júna 2021 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách pastor Martin Hunčár z Bratislavy.

Zhromaždenie s Otom Íllešom
V nedeľu 23. augusta 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Oto Ílleš z Bratislavy.

Zhromaždenie s Erikom Matejom
V nedeľu 8. marca 2020 o 10:00 kázal na nedeľných bohoslužbách Erik Matej z Košíc.

Zhromaždenie s Andrejom Rudolfom
V nedeľu 23. februára 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Andrej Rudolf z Bratislavy.

Kto sme?

Sme kresťania, ktorí sa usilujú nasledovať Ježiša Krista. Veríme, že Boh nemlčí, ale zjavil sa nám vo svojom Slove, v Biblii, a cez toto Slovo k ľuďom stále prehovára.

Radíme sa medzi cirkvi letnično-charizmatického typu, teda veríme, že Boh ponúka naplnenie Svätým Duchom každému veriacemu a že aj v dnešnej dobe pôsobia nadprirodzené dary Ducha Svätého (charizmy) opísané v Novej zmluve. Neviažeme sa na žiadnu konkrétnu cirkevnú tradíciu, hoci svojím dôrazom na záväznosť Biblie celkom iste patríme do protestantského spektra. Naším cieľom však nie je proti niečomu protestovať, ale šíriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za hriechy každého človeka.

Všetkých kresťanov, ktorí veria v Ježiša Krista a v Božie Slovo, považujeme za svojich bratov a sestry.

Trochu histórie...

Slovo života vzniklo v roku 1983 vo švédskej Uppsale, jeho zakladateľom je pastor Ulf Ekman (1950). Na Slovensku naše hnutie pôsobí od roku 1989 a jeho centrum je v Bratislave, kde je pastorom Peter Čuřík.


Ulf Ekman,
zakladateľ Slova života
vo švédskej UppsalePeter Čuřík,
pastor Slova života
v Bratislave

Naše spoločenstvo v Banskej Štiavnici pôsobí od r. 1990 a pôvodne nebolo súčasťou siete Slovo života. Jeho zakladateľmi a dlhoročnými pastormi boli manželia Ladislav a Eva Píšovi, ktorí tu vykonali veľkú prácu. Po dlhšom vývoji, úspechoch i neúspechoch sme začiatkom roka 2006 nadviazali kontakt so Slovom života v Bratislave a po určitej dobe sme sa v roku 2007 k tejto sieti pridali. Napojenie nie je organizačné, je založené na vzťahu dôvery a rešpektu.

Viac informácií, ako aj zamyslenia a kázne, ktoré si môžete vypočuť, nájdete na webovej stránke www.slovozivota.sk.

Stiahnite si informačný leták