Slovo života Banská Štiavnica - cirkev plná života

Stiahnite si zdarma časopis Víťazný život

Novinky

Zhromaždenie s pastorom Martinom Hunčárom
V nedeľu 20. júna 2021 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách pastor Martin Hunčár z Bratislavy.

Zhromaždenie s Otom Íllešom
V nedeľu 23. augusta 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Oto Ílleš z Bratislavy.

Zhromaždenie s Erikom Matejom
V nedeľu 8. marca 2020 o 10:00 kázal na nedeľných bohoslužbách Erik Matej z Košíc.

Zhromaždenie s Andrejom Rudolfom
V nedeľu 23. februára 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Andrej Rudolf z Bratislavy.

V čo veríme

Sme kresťania, preto nemáme žiadne svoje špeciálne učenie ani špeciálne sväté knihy. Hlásime sa k viere, ktorú praví kresťania vyznávali vždy a všade. So všetkými skutočnými kresťanskými cirkvami máme spoločnú jednu a tú istú Bibliu a taktiež vyznania viery, napr. Apoštolské či Nicejsko-konštantínopolské.

Apoštolské vyznanie viery

Veríme v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z panny Márie, trpel za vlády Pontského Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Veríme v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.

Biblické dôrazy zapadnuté prachom

Všeobecne uznávané vierovyznania však nevznikali vo vákuu, ale v konkrétnych historických situáciách ako odpovede na konkrétne problémy a falošné učenia. Preto v dnešnej dobe potrebujeme jasne vysloviť aj iné biblické dôrazy, ktoré časom v mnohých cirkevných kruhoch upadli do zabudnutia, hoci od začiatku v kresťanstve boli.

Veríme, že človek sa musí duchovne znova narodiť, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva.
Veríme, že večný život nedostávame na základe našich skutkov, ale vierou z Božej milosti.
Veríme, že všetkým veriacim Boh ponúka dar Ducha Svätého, ktorý treba vierou prijať.
Veríme, že aj v dnešnej dobe pôsobia nadprirodzené dary Ducha Svätého.

Ako môžem spoznať Boha osobne?