Slovo života Banská Štiavnica - cirkev plná života

Stiahnite si zdarma časopis Víťazný život

Novinky

Zhromaždenie s pastorom Martinom Hunčárom
V nedeľu 20. júna 2021 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách pastor Martin Hunčár z Bratislavy.

Zhromaždenie s Otom Íllešom
V nedeľu 23. augusta 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Oto Ílleš z Bratislavy.

Zhromaždenie s Erikom Matejom
V nedeľu 8. marca 2020 o 10:00 kázal na nedeľných bohoslužbách Erik Matej z Košíc.

Zhromaždenie s Andrejom Rudolfom
V nedeľu 23. februára 2020 o 10:00 kázal na nedeľných Bohoslužbách Andrej Rudolf z Bratislavy.

Bohoslužby

Bohoslužby sa konajú
každú nedeľu o 10:00.

Srdečne vás pozývame na netradičné bohoslužby plné života a radosti. Ak si také neviete predstaviť, výborne, príďte sa pozrieť.

Nájdete nás každú nedeľu o 10:00 na Akademickej 20 (oproti lesníckej škole) v Kresťanskom centre Prameň. Zhromaždenie trvá obyčajne do 12:00 až 12:30.

Bohoslužby sa usilujeme viesť spôsobom čo najzrozumiteľnejším dnešnému človeku a tak, aby sa každý prítomný mohol v duchu osobne stretnúť s Bohom.

Priebeh bohoslužieb

Keďže sme spomínali, že ide o netradičné bohoslužby, dovoľte nám krátko vám priblížiť ich priebeh. Po krátkom privítaní, prípadne úvodnej modlitbe mávame chvály. Čo to je? Je to chvíľa vyhradená nato, aby každý z nás mohol vyjadriť Bohu svoju lásku, vďačnosť a chválu za všetko, čo nám On dal. Robíme to formou súvislého pásma piesní v modernom štýle vhodnom pre všetky generácie. Aj ak piesne nepoznáte, môžete pri nich prežiť Božiu prítomnosť, stačí chcieť a otvoriť sa voči Bohu.

Druhou hlavnou zložkou zhromaždenia je kázanie Božieho slova. Trvá zhruba hodinu, ale žiadny strach, vôbec sa nebudete nudiť! Naopak, odporúčame doniesť si aj poznámkový blok, lebo určite budete počuť veci, ktoré si budete chcieť dobre zapamätať.

V záverečnej časti bohoslužieb je obyčajne chvíľa na spoločnú modlitbu, kedy každý môže duchovne "stráviť" vypočuté poslostvo. Často slúžime aj modlitbou s kladením rúk. Modlíme sa aj za uzdravenie, vyslobodenie, krst v Duchu Svätom a iné potreby.

Približne raz za tri týždne mávame Večeru Pánovu. Je určená pre tých, ktorí aktívne žijú s Bohom, každý však na nej môže byť prítomný. Niekedy dávame priestor, aby sa ľudia podelili o svoje osobné skúsenosti a zážitky s Bohom.

Na každom zhromaždení mávame aj zbierku. Zbierka je úplne dobrovoľná, na nikoho nebudeme hľadieť krivo, keď nič nedá. Zbierku robíme preto, lebo sme presvedčení, že je správne, aby kresťania prispievali na Božie dielo. Druhým dôvodom je, že vlastne nemáme ne výber, nakoľko dobrovoľné príspevky sú jediným zdrojom nášho financovania a nedostávame žiadne dotácie. Všetky vyzbierané financie sa používajú na fungovanie a činnosť nášho spoločenstva, prípadne na iné konkrétne ohlásené účely (napr. pre iné kresťanské organizácie).

Cíťte sa ako doma!

Zhromaždenia sú vždy otvorené pre verejnosť, smelo vstúpte! Môžete kedykoľvek slobodne prísť aj odísť. Nemusíte sa báť neznámych tvárí, stretnete medzi nami priateľských, normálnych ľudí. Smelo sa usaďte, kde nájdete voľné miesto. Jednoducho, cíťte sa medzi nami ako doma!

Domáce skupiny

Okrem nedeľných bohoslužieb sa stretávame cez týždeň na modlitebných zhromaždeniach a na domácich skupinách. Domáce skupiny sú miestom, kde sa môžeme stretnúť na osobnejšej úrovni, v príjemnej atmosfére domova. Preberáme tu v úzkom kruhu rôzne biblické témy, učíme sa, ako sa modliť, ako budovať živý vzťah s Bohom a ako riešiť problémy každodenného života Božím spôsobom.

Náplň domácich skupín samozrejme prispôsobujeme ich obsadeniu. Pokiaľ by ste mali záujem navštíviť niektorú z našich domácich skupín, neváhajte nás kontaktovať. Alebo by ste sa chceli oboznámiť s biblickými pravdami a praktickým kresťanským životom priamo u vás doma? Aj v takom prípade sa môžete na nás obrátiť. Sme otvorení pre možnosť stretávať sa s vami a prebrať s vami kresťanskú vieru spôsobom, aký vám bude vyhovovať.